Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, li expliquem quines dades recollim dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions. 

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A. (també el prestador)

NIF: A58476862             

Adreça postal: Gran Via de les Corts Catalanes nº 616, 08007, Barcelona       

Correu electrònic: info@altair.es

ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals,  i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’ OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM: Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:

 1. Formularis de contacte d’ informació:
  • Dades requerides: nom, mail, telèfon, adreça
  • Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari
  • Legitimació: consentiment de l’ usuari
 2. Formularis de requeriment d’ informació:
  • Dades requerides: nom, email, codi postal, telèfon,
  • Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari
  • Legitimació: consentiment de l’ usuari
 3.  Formularis de subscripció a la newsletter:
  • Dades requerides: mail, nom, codi postal 
  • Finalitat: Enviar-te informació comercial del teu interès sobre els nostres productes i/o serveis a través del mail SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari ho hagi consentit expressament;
  • Legitimació: Consentiment de l’ usuari.
 1. Formulari enviament CV:
  • Dades requerides: nom i cognoms, e-mail
  • Finalitat: Fer partícip l’interessat en els processos de selecció de personal oberts actualment o per a futurs processos en què el candidat pugui encaixar. Per poder dur a terme aquesta selecció ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A.  podrà realitzar-li test psicotècnics o proves competencials per validar si el seu perfil compleix els requisits de la vacant i no podent ser utilitzats per a altres finalitats. La informació està detallada en l’apartat d’aquesta política. 
  • Legitimació: consentiment de l’usuari.
 1. Dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i comptables anàlogues i que siguin necessàries virtut de la legislació vigent:
  • Dades requerides: nom i cognoms, telèfon, adreça, DNI, email, dades salut, signatura
  • Finalitat: dur a terme la gestió comercial fiscal i administrativa interna 
  • Legitimació: Consentiment de l’ interessat i relació contractual

Els responsables que formen part del GRUP ALTAÏR (LLIBRERIA ALTAÏR, S.L. amb NIF B58088543, ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A. amb NIF A58476862 i REVISTA ALTAÏR, S.L. amb NIF B58088543) poden emparar la transmissió de les dades personals amb fins administratius interns entre elles, al Interès Legítim d’acord a lo regulat al considerant 48 del RGPD.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” en el mail ressenyat.

D’ acord amb la LSSICE, ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A.  no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les seves dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A. podrà contractar determinats serveis la prestació dels quals la realitzaran terceres empreses (Encarregats del tractament) a les quals se’ls comunicaran les seves dades. Amb totes aquestes empreses se signa el corresponent contracte d ‘ encarregat de tractament per garantir que l’ ús de les dades personals a les quals els donem accés per a la prestació del servei es realitzi d’ acord a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A. únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors d’ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A., contractats a l’empresa GUPO TREVENQUE amb NIF B18316828 con domicili en C/ Andrés Segovia 53 1r. 18008 Granada, que presta el servei d’ allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. 

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’ activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per realitzar una anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan de la web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l’ús (incloent-hi l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc., ubicada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, muntaré View (Califòrnia), CA 94043 d’Estats Units (” Google “), en els seus servidors dels Estats Units.

Email Màrqueting: s’utilitza per al servei de màrqueting per correu: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A.  presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@altairviatges.es, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS “.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives
 • Dret d’oposició: dret de l’ interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’hi cessi. 
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓN ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

XARXES SOCIALS

L’informem que ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A.  pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A.  es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions d’ ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A. tractarà les seves dades amb les finalitats d’ administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’ activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general siguin quins siguin els continguts que ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A.  consideri inapropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A.  es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si Ud. remet informació personal a través de la xarxa social, ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A.  quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

ENVIAMENT CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, se l’informa que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, per la qual cosa no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut aquest termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i / o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILIDAD

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A.  en els termes establerts en aquesta Política per a l’ exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES, S.A.  amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.